แผนที่ - ประเทศโปแลนด์

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศโปแลนด์
แฟ้ม (1,394 x 1,694 พิกเซล,  File Size : 785.97 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 169 พิกเซล |  348 x 423 พิกเซล |  697 x 847 พิกเซล |  1,045 x 1,270 พิกเซล |  1,394 x 1,694 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
โปแลนด์ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐโปแลนด์ (; เชชโปสโปลิตา โปลสกา) เป็นประเทศในตอนกลางของยุโรป เขตแดนด้านตะวันตกจรดเยอรมนี ทางใต้จรดสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกีย ทางตะวันออกจรดยูเครนและเบลารุส ส่วนทางเหนือจรดทะเลบอลติก ลิทัวเนีย และแคว้นคาลีนินกราดของรัสเซีย โปแลนด์เคยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซีย

รัฐโปแลนด์ก่อตั้งเมื่อมากกว่า 1,000 ปีก่อนภายใต้ราชวงศ์เปียสต์ (Piast dynasty) และถึงยุคทอง ตอนปลายของคริสต์ศตวรรษที่ 16 ภายใต้ราชวงศ์ยาเกียลลอน (Jagiellonian dynasty) เป็นยุคที่โปแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยและมีอำนาจมากที่สุดในยุโรป ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 สภาล่าง (Sejm เซย์ม) ของเครือรัฐโปแลนด์-ลิทัวเนีย ได้เลือกรับรัฐธรรมนูญพฤษภาคมของโปแลนด์ (May Constitution of Poland) รัฐธรรมนูญร่างฉบับแรกของยุโรป และฉบับที่ 2 ของโลก ตามหลังรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา

หลังจากนั้นไม่นาน ประเทศโปแลนด์ได้ถูกแบ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย ออสเตรีย และปรัสเซีย และได้รับเอกราชใหม่ในปี พ.ศ. 2461 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นสาธารณรัฐโปแลนด์ที่ 2 (Second Polish Republic) หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โปแลนด์กลายเป็นรัฐบริวารที่เป็นคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตภายใต้ชื่อสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ (People's Republic of Poland) ในพ.ศ. 2532 การเลือกตั้งกึ่งเสรีครั้งแรกในโปแลนด์ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดการดิ้นรนเพื่อเสรีภาพของขบวนการโซลิดาริตี (Solidarity movement) และเป็นการพ่ายแพ้ของผู้นำคอมมิวนิสต์ของโปแลนด์ มีการก่อตั้งสาธารณรัฐโปแลนด์ที่ 3 (Third Polish Republic) ในปัจจุบัน ตามด้วยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในปี พ.ศ. 2540 ในปี พ.ศ. 2542 โปแลนด์ได้เข้าร่วมองค์การนาโต และในปี พ.ศ. 2547 ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศโปแลนด์
แผนที่ - ประเทศโปแลนด์ - 3,038 x 2,364 พิกเซล - 2.25 MB - สาธารณสมบัติ
3,038 x 2,364  พิกเซล -  2.25 MB
แผนที่ - ประเทศโปแลนด์ - 2,834 x 2,628 พิกเซล - 1.84 MB - สาธารณสมบัติ
2,834 x 2,628  พิกเซล -  1.84 MB
แผนที่ - ประเทศโปแลนด์ - 2,061 x 1,925 พิกเซล - 163.22 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,061 x 1,925  พิกเซล -  163.22 KB
แผนที่ - ประเทศโปแลนด์ - 1,394 x 1,694 พิกเซล - 705.02 KB - สาธารณสมบัติ
1,394 x 1,694  พิกเซล -  705.02 KB
แผนที่ - ประเทศโปแลนด์ - 1,394 x 1,694 พิกเซล - 785.97 KB - สาธารณสมบัติ
1,394 x 1,694  พิกเซล -  785.97 KB
แผนที่ - ประเทศโปแลนด์ - 1,280 x 992 พิกเซล - 776.83 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,280 x 992  พิกเซล -  776.83 KB
แผนที่ - ประเทศโปแลนด์ - 1,000 x 972 พิกเซล - 1.46 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 972  พิกเซล -  1.46 MB
แผนที่ - ประเทศโปแลนด์ - 983 x 926 พิกเซล - 531.98 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
983 x 926  พิกเซล -  531.98 KB