แผนที่ - ประเทศโมร็อกโก

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศโมร็อกโก
แฟ้ม (1,774 x 1,549 พิกเซล,  File Size : 1.74 MB,  File Format : image/pjpeg)

177 x 154 พิกเซล |  443 x 387 พิกเซล |  887 x 774 พิกเซล |  1,330 x 1,161 พิกเซล |  1,774 x 1,549 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
โมร็อกโก (; , "ทิศตะวันตก") หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรโมร็อกโก (; , "ราชอาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางตะวันตก") เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ มีชายฝั่งทอดยาวบนมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งผ่านช่องแคบยิบรอลตาร์ เข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีอาณาเขตทางตะวันออกจรดประเทศแอลจีเรีย (ชายแดนทางด้านนี้ปิด) ทางใต้จรดเวสเทิร์นสะฮารา ทางเหนือจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทางตะวันตกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก โมร็อกโกอ้างสิทธิเหนือเวสเทิร์นสะฮาราและได้ปกครองพื้นที่ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 สถานะของเวสเทิร์นสะฮารายังคงโต้แย้งกันอยู่ และ กำลังรอประชามติจากสหประชาชาติ

โมร็อกโกปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีวันชาติตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : Sadalmelik)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศโมร็อกโก
แผนที่ - ประเทศโมร็อกโก - 4,732 x 3,727 พิกเซล - 2.59 MB - สาธารณสมบัติ
4,732 x 3,727  พิกเซล -  2.59 MB
แผนที่ - ประเทศโมร็อกโก - 3,038 x 2,257 พิกเซล - 1.31 MB - สาธารณสมบัติ
3,038 x 2,257  พิกเซล -  1.31 MB
แผนที่ - ประเทศโมร็อกโก - 1,774 x 1,549 พิกเซล - 1.74 MB - สาธารณสมบัติ
1,774 x 1,549  พิกเซล -  1.74 MB
แผนที่ - ประเทศโมร็อกโก - 1,380 x 1,076 พิกเซล - 830.25 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,380 x 1,076  พิกเซล -  830.25 KB
แผนที่ - ประเทศโมร็อกโก - 929 x 1,048 พิกเซล - 581.78 KB - ลิขสิทธิ์ : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
929 x 1,048  พิกเซล -  581.78 KB
แผนที่ - ประเทศโมร็อกโก - 891 x 949 พิกเซล - 225.92 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
891 x 949  พิกเซล -  225.92 KB