แผนที่ - ประเทศโรมาเนีย

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศโรมาเนีย
แฟ้ม (1,112 x 1,192 พิกเซล,  File Size : 340.16 KB,  File Format : image/jpeg)

111 x 119 พิกเซล |  278 x 298 พิกเซล |  556 x 596 พิกเซล |  834 x 894 พิกเซล |  1,112 x 1,192 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
โรมาเนีย แต่ก่อนเรียกว่า รูมาเนีย เป็นประเทศในทวีปยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ มีอาณาเขตทิศตะวันออกเฉียงเหนือจดประเทศยูเครนและประเทศมอลโดวา ทิศตะวันตกจดประเทศฮังการีและประเทศเซอร์เบีย ทิศใต้จดประเทศบัลแกเรีย โรมาเนียมีชายฝั่งบนทะเลดำด้วย
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศโรมาเนีย
แผนที่ - ประเทศโรมาเนีย - 3,265 x 2,408 พิกเซล - 2.43 MB - สาธารณสมบัติ
3,265 x 2,408  พิกเซล -  2.43 MB
แผนที่ - ประเทศโรมาเนีย - 3,000 x 2,100 พิกเซล - 1.09 MB - สาธารณสมบัติ
3,000 x 2,100  พิกเซล -  1.09 MB
แผนที่ - ประเทศโรมาเนีย - 2,000 x 1,469 พิกเซล - 1.2 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,469  พิกเซล -  1.2 MB
แผนที่ - ประเทศโรมาเนีย - 1,822 x 1,303 พิกเซล - 4.79 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,822 x 1,303  พิกเซล -  4.79 MB
แผนที่ - ประเทศโรมาเนีย - 1,789 x 1,266 พิกเซล - 3.93 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,789 x 1,266  พิกเซล -  3.93 MB
แผนที่ - ประเทศโรมาเนีย - 1,112 x 1,192 พิกเซล - 340.16 KB - สาธารณสมบัติ
1,112 x 1,192  พิกเซล -  340.16 KB
แผนที่ - ประเทศโรมาเนีย - 1,068 x 1,126 พิกเซล - 295.45 KB - สาธารณสมบัติ
1,068 x 1,126  พิกเซล -  295.45 KB
แผนที่ - ประเทศโรมาเนีย - 800 x 577 พิกเซล - 364.94 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
800 x 577  พิกเซล -  364.94 KB