แผนที่ - ประเทศไทย

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศไทย
แฟ้ม (2,000 x 3,517 พิกเซล,  File Size : 10.24 MB,  File Format : image/png)

200 x 351 พิกเซล |  500 x 879 พิกเซล |  1,000 x 1,758 พิกเซล |  1,500 x 2,637 พิกเซล |  2,000 x 3,517 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ประเทศไทย หรือชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐชาติอันตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนและมลายู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนด้านตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้เป็นแดนต่อแดนประเทศมาเลเซียและอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพม่า และทิศเหนือติดประเทศพม่าและลาว มีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา มีศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และการปกครองส่วนภูมิภาค จัดระเบียบเป็น 76 จังหวัด

ประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก คือ ประมาณ 66 ล้านคน โดยมีรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอันมาก อาทิ พัทยา, ภูเก็ต, กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เช่นเดียวกับการส่งออกอันมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้วยจีดีพีของประเทศ ซึ่งมีมูลค่าราว 334,026 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ประมาณใน พ.ศ. 2553 เศรษฐกิจของประเทศไทยนับว่าใหญ่เป็นอันดับที่ 30 ของโลก

ในอาณาเขตประเทศไทย พบหลักฐานของมนุษย์ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดถึงห้าแสนปี นักประวัติศาสตร์มักถือว่าอาณาจักรสุโขทัยเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งต่อมาตกอยู่ในอิทธิพลของอาณาจักรอยุธยา อันมีความยิ่งใหญ่กว่า และมีการติดต่อกับชาติตะวันตก อาณาจักรอยุธยามีอายุยืนยาว 417 ปีก็เสื่อมอำนาจและล่มสลายไปโดยสิ้นเชิง สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงกอบกู้เอกราชและสถาปนาอาณาจักรธนบุรี เหตุการณ์ความวุ่นวายในช่วงปลายอาณาจักร นำไปสู่ยุคสมัยของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ช่วงต้นกรุง ประเทศเผชิญภัยคุกคามจากชาติใกล้เคียง แต่หลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ชาติตะวันตกเริ่มมีอิทธิพลในภูมิภาคเป็นอย่างมาก นำไปสู่การเข้าเป็นภาคีแห่งสนธิสัญญาหลายฉบับ และการเสียดินแดนบางส่วน กระนั้น ไทยก็ยังธำรงตนมิได้เป็นอาณานิคมของชาติใด ๆ ต่อมาจนช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ไทยได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร และในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตย และไทยได้เข้ากับฝ่ายอักษะในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง จนช่วงสงครามเย็น ไทยได้ดำเนินนโยบายเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา ทหารเข้ามามีบทบาทในการเมืองไทยอย่างมากหลังปฏิวัติสยามอยู่หลายสิบปี กระทั่งมีการตั้งรัฐบาลพลเรือน และเข้าสู่ยุคโลกเสรีในปัจจุบัน
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Dr Brains)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศไทย
แผนที่ - ประเทศไทย - 2,348 x 2,947 พิกเซล - 1.63 MB - สาธารณสมบัติ
2,348 x 2,947  พิกเซล -  1.63 MB
แผนที่ - ประเทศไทย - 2,000 x 3,517 พิกเซล - 10.24 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 3,517  พิกเซล -  10.24 MB
แผนที่ - ประเทศไทย - 1,950 x 2,884 พิกเซล - 6.6 MB - สาธารณสมบัติ
1,950 x 2,884  พิกเซล -  6.6 MB
แผนที่ - ประเทศไทย - 1,404 x 2,111 พิกเซล - 625.53 KB - สาธารณสมบัติ
1,404 x 2,111  พิกเซล -  625.53 KB
แผนที่ - ประเทศไทย - 1,404 x 2,111 พิกเซล - 609.46 KB - สาธารณสมบัติ
1,404 x 2,111  พิกเซล -  609.46 KB
แผนที่ - ประเทศไทย - 1,404 x 2,111 พิกเซล - 449.06 KB - สาธารณสมบัติ
1,404 x 2,111  พิกเซล -  449.06 KB
แผนที่ - ประเทศไทย - 1,206 x 1,760 พิกเซล - 1008.07 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,206 x 1,760  พิกเซล -  1008.07 KB
แผนที่ - ประเทศไทย - 1,051 x 1,849 พิกเซล - 480.65 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,051 x 1,849  พิกเซล -  480.65 KB