แผนที่ - ประเทศไนเจอร์

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศไนเจอร์
แฟ้ม (1,397 x 1,696 พิกเซล,  File Size : 528.33 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 169 พิกเซล |  349 x 424 พิกเซล |  698 x 848 พิกเซล |  1,047 x 1,272 พิกเซล |  1,397 x 1,696 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ไนเจอร์ (อังกฤษและ) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐไนเจอร์ เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่อยู่ทางใต้ของทะเลทรายสะฮาราในแอฟริกาตะวันตก ตั้งชื่อตามแม่น้ำไนเจอร์ มีอาณาเขตทางใต้จดประเทศไนจีเรียและประเทศเบนิน ตะวันตกจดประเทศมาลี เหนือจดประเทศแอลจีเรียและประเทศลิเบีย ตะวันออกจดประเทศชาด ไนเจอร์มีพื้นที่เกือบ 1,270,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งร้อยละ 80 ถูกปกคลุมด้วยทะเลทรายสะฮารา มีประชากรประมาณ 15 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณตอนใต้และตะวันตกของประเทศ เมืองหลวงชื่อนีอาเม (Niamey)
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศไนเจอร์
แผนที่ - ประเทศไนเจอร์ - 3,092 x 2,366 พิกเซล - 1.86 MB - สาธารณสมบัติ
3,092 x 2,366  พิกเซล -  1.86 MB
แผนที่ - ประเทศไนเจอร์ - 3,008 x 2,292 พิกเซล - 2.5 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 2,292  พิกเซล -  2.5 MB
แผนที่ - ประเทศไนเจอร์ - 2,427 x 1,919 พิกเซล - 3.72 MB - สาธารณสมบัติ
2,427 x 1,919  พิกเซล -  3.72 MB
แผนที่ - ประเทศไนเจอร์ - 2,387 x 1,763 พิกเซล - 2.81 MB - สาธารณสมบัติ
2,387 x 1,763  พิกเซล -  2.81 MB
แผนที่ - ประเทศไนเจอร์ - 1,800 x 1,364 พิกเซล - 1.2 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,800 x 1,364  พิกเซล -  1.2 MB
แผนที่ - ประเทศไนเจอร์ - 1,397 x 1,696 พิกเซล - 452.61 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,696  พิกเซล -  452.61 KB
แผนที่ - ประเทศไนเจอร์ - 1,397 x 1,696 พิกเซล - 528.33 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,696  พิกเซล -  528.33 KB
แผนที่ - ประเทศไนเจอร์ - 1,254 x 1,021 พิกเซล - 167.94 KB - สาธารณสมบัติ
1,254 x 1,021  พิกเซล -  167.94 KB
แผนที่ - ประเทศไนเจอร์ - 929 x 783 พิกเซล - 374.48 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
929 x 783  พิกเซล -  374.48 KB