แผนที่ - ประเทศไอซ์แลนด์

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศไอซ์แลนด์
แฟ้ม (1,834 x 1,489 พิกเซล,  File Size : 979.77 KB,  File Format : image/png)

183 x 148 พิกเซล |  458 x 372 พิกเซล |  917 x 744 พิกเซล |  1,375 x 1,116 พิกเซล |  1,834 x 1,489 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ไอซ์แลนด์ มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ เป็นประเทศนอร์ดิกในยุโรปเหนือ ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ระหว่างกรีนแลนด์ นอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร มีเมืองหลวงคือเรคยาวิก

ไอซ์แลนด์มีประชากรประมาณสามแสนคน มีพื้นที่ประเทศรวม 103,000 ตารางกิโลเมตร นับว่ามีประชากรเบาบาง จากดัชนีการพัฒนามนุษย์ ปี พ.ศ. 2549 ของสหประชาชาติ ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาสูงที่สุดในโลก ไอซ์แลนด์เป็นสมาชิกของนาโต เอฟตา อีอีเอ และโออีซีดี แต่ไม่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

คำว่า "ไอซ์แลนด์" ที่ใช้ในภาษาไทยนั้นทับศัพท์จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "Iceland" ส่วนชื่อในภาษาไอซ์แลนด์คือ "Ísland" (อีสลันต์) คำว่า ís แปลว่าน้ำแข็ง และ land แปลว่าแผ่นดินหรือประเทศ
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : Max Naylor)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศไอซ์แลนด์
แผนที่ - ประเทศไอซ์แลนด์ - 2,400 x 1,800 พิกเซล - 653.02 KB - สาธารณสมบัติ
2,400 x 1,800  พิกเซล -  653.02 KB
แผนที่ - ประเทศไอซ์แลนด์ - 2,000 x 1,481 พิกเซล - 1010.11 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,481  พิกเซล -  1010.11 KB
แผนที่ - ประเทศไอซ์แลนด์ - 2,000 x 1,485 พิกเซล - 847.63 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,485  พิกเซล -  847.63 KB
แผนที่ - ประเทศไอซ์แลนด์ - 1,834 x 1,489 พิกเซล - 688.16 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,834 x 1,489  พิกเซล -  688.16 KB
แผนที่ - ประเทศไอซ์แลนด์ - 1,834 x 1,489 พิกเซล - 979.77 KB - สาธารณสมบัติ
1,834 x 1,489  พิกเซล -  979.77 KB
แผนที่ - ประเทศไอซ์แลนด์ - 1,186 x 841 พิกเซล - 144.88 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,186 x 841  พิกเซล -  144.88 KB