แผนที่ - มอนต์เซอร์รัต

โลก  > ทวีปอเมริกาเหนือ > มอนต์เซอร์รัต
แฟ้ม (744 x 1,052 พิกเซล,  File Size : 198.82 KB,  File Format : image/png)

74 x 105 พิกเซล |  186 x 263 พิกเซล |  372 x 526 พิกเซล |  558 x 789 พิกเซล |  744 x 1,052 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
มอนต์เซอร์รัต เป็นดินแดนโพ้นทะเลอังกฤษในทะเลแคริบเบียน ตั้งอยู่ในแนวหมู่เกาะแอนทิลลิสน้อย (Lesser Antilles Islands) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะลีวาร์ด ยาว 16 กิโลเมตร กว้าง 11 กิโลเมตร มีพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร ชื่อของเกาะมอนเซอร์รัตนี้ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เป็นผู้ตั้งขึ้นในคราวเดินทางแสวงหาโลกใหม่ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2036
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Kafnova)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - มอนต์เซอร์รัต
แผนที่ - มอนต์เซอร์รัต - 2,000 x 2,828 พิกเซล - 842.08 KB - สาธารณสมบัติ
2,000 x 2,828  พิกเซล -  842.08 KB
แผนที่ - มอนต์เซอร์รัต - 1,791 x 1,791 พิกเซล - 402.02 KB - สาธารณสมบัติ
1,791 x 1,791  พิกเซล -  402.02 KB
แผนที่ - มอนต์เซอร์รัต - 744 x 1,052 พิกเซล - 198.82 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
744 x 1,052  พิกเซล -  198.82 KB