แผนที่ - มายอต

โลก  > ทวีปแอฟริกา > มายอต
แฟ้ม (1,537 x 1,652 พิกเซล,  File Size : 362.25 KB,  File Format : image/pjpeg)

153 x 165 พิกเซล |  384 x 413 พิกเซล |  768 x 826 พิกเซล |  1,152 x 1,239 พิกเซล |  1,537 x 1,652 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
มายอต เป็นจังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางเหนือของช่องแคบโมซัมบิกในมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างประเทศมาดากัสการ์และประเทศโมซัมบิก มายอตเป็นส่วนหนึ่งทางภูมิศาสตร์ของหมู่เกาะคอโมโรส แต่ทางการเมืองนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส มายอตยังมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า มาโอเร (Mahoré) โดยเฉพาะโดยคนที่ต้องการให้มายอตไปรวมอยู่ในสหภาพคอโมโรส
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Globe-trotter)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - มายอต
แผนที่ - มายอต - 1,537 x 1,652 พิกเซล - 362.25 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,537 x 1,652  พิกเซล -  362.25 KB
แผนที่ - มายอต - 1,033 x 1,297 พิกเซล - 329.03 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,033 x 1,297  พิกเซล -  329.03 KB
แผนที่ - มายอต - 1,033 x 1,297 พิกเซล - 492.27 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,033 x 1,297  พิกเซล -  492.27 KB
แผนที่ - มายอต - 1,033 x 1,297 พิกเซล - 609.3 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,033 x 1,297  พิกเซล -  609.3 KB
แผนที่ - มายอต - 1,033 x 1,297 พิกเซล - 553.15 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,033 x 1,297  พิกเซล -  553.15 KB