แผนที่ - ยิบรอลตาร์

โลก  > ทวีปยุโรป > ยิบรอลตาร์
แฟ้ม (2,020 x 3,140 พิกเซล,  File Size : 1.04 MB,  File Format : image/png)

202 x 314 พิกเซล |  505 x 785 พิกเซล |  1,010 x 1,570 พิกเซล |  1,515 x 2,355 พิกเซล |  2,020 x 3,140 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ยิบรอลตาร์ (Gibraltar) เป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ใกล้กับจุดใต้สุดของคาบสมุทรไอบีเรีย ในบริเวณช่องแคบยิบรอลตาร์ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศสเปนทางทิศเหนือ ยิบรอลตาร์เป็นฐานที่มั่นสำคัญของกองทัพอังกฤษมาตั้งแต่ในอดีต และปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรืออังกฤษแห่งหนึ่งด้วย ดินแดนนี้น่าจะมีชื่อเสียงมาจากสถานที่ทางธรณีวิทยา คือ โขดหินยิบรอลตาร์ (Rock of Gibraltar)

ชื่อยิบรอลตาร์มาจากชื่อในภาษาอาหรับว่า จะบัลตอริก (Jabal Ţāriq - جبل طارق) แปลว่า "ภูเขาแห่งตอริก" หรือมาจาก จิบรัลตอริก (Gibr al-Ţāriq) แปลว่า "โขดหินแห่งตอริก") ตอริกมาจากชื่อของนายพลอุไมยัดชาวเบอร์เบอร์คนหนึ่งที่ชื่อ ตอริก อิบน์ ซิยัด (Tariq ibn-Ziyad) ผู้นำการบุกรุกไอบีเรียล่วงหน้ากองทัพหลักของพวกมัวร์ ในปี ค.ศ. 711 (พ.ศ. 1254) ทุกวันนี้ ยิบรอลตาร์มีชื่อเรียกสั้น ๆ อย่างไม่เป็นทางการว่า "ยิบ (Gib)" หรือ "เดอะร็อก (the Rock)"

อำนาจอธิปไตยของยิบรอลตาร์เป็นประเด็นปัญหาหลักในความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสเปน สเปนเรียกร้องให้คืนอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนนี้คืน หลังจากที่ได้มอบให้สหราชอาณาจักรไปในปี ค.ศ. 1713 (พ.ศ. 2256)
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Eric Gaba)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ยิบรอลตาร์
แผนที่ - ยิบรอลตาร์ - 2,020 x 3,140 พิกเซล - 1.04 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,020 x 3,140  พิกเซล -  1.04 MB
แผนที่ - ยิบรอลตาร์ - 2,000 x 3,116 พิกเซล - 695.58 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 3,116  พิกเซล -  695.58 KB
แผนที่ - ยิบรอลตาร์ - 1,184 x 1,173 พิกเซล - 194.11 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,184 x 1,173  พิกเซล -  194.11 KB
แผนที่ - ยิบรอลตาร์ - 1,036 x 1,300 พิกเซล - 195.52 KB - สาธารณสมบัติ
1,036 x 1,300  พิกเซล -  195.52 KB