แผนที่ - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โลก  > ทวีปเอเชีย > สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แฟ้ม (1,250 x 1,004 พิกเซล,  File Size : 274.31 KB,  File Format : image/jpeg)

125 x 100 พิกเซล |  312 x 251 พิกเซล |  625 x 502 พิกเซล |  937 x 753 พิกเซล |  1,250 x 1,004 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นประเทศหนึ่งในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับ ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ริมอ่าวเปอร์เซีย ประกอบด้วยรัฐเจ้าผู้ครองนคร (emirates) 7 รัฐ ได้แก่ อาบูดาบี อัจมาน ดูไบ ฟูไจราห์ ราสอัลไคมาห์ ชาร์จาห์ และอุมม์อัลไกไวน์ ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) กลุ่มรัฐดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อ รัฐสงบศึก (Trucial States) หรือ ทรูเชียลโอมาน (Trucial Oman) โดยอ้างอิงตามสัญญาสงบศึกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ระหว่างอังกฤษกับเชคอาหรับบางพระองค์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีพรมแดนติดกับโอมาน ซาอุดีอาระเบีย และกาตาร์ เป็นประเทศหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรน้ำมัน
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แผนที่ - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - 2,200 x 1,700 พิกเซล - 410.06 KB - สาธารณสมบัติ
2,200 x 1,700  พิกเซล -  410.06 KB
แผนที่ - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - 1,250 x 1,004 พิกเซล - 274.31 KB - สาธารณสมบัติ
1,250 x 1,004  พิกเซล -  274.31 KB
แผนที่ - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - 1,228 x 1,055 พิกเซล - 668.44 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,228 x 1,055  พิกเซล -  668.44 KB
แผนที่ - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - 1,228 x 1,056 พิกเซล - 127.88 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,228 x 1,056  พิกเซล -  127.88 KB