แผนที่ - สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

โลก  > โอเชียเนีย > สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
แฟ้ม (3,006 x 2,846 พิกเซล,  File Size : 807.55 KB,  File Format : image/png)

300 x 284 พิกเซล |  751 x 711 พิกเซล |  1,503 x 1,423 พิกเซล |  2,254 x 2,134 พิกเซล |  3,006 x 2,846 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
หมู่เกาะมาร์แชลล์ (; มาร์แชลล์: ) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ (; มาร์แชลล์: ) เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศนาอูรูและประเทศคิริบาส ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศไมโครนีเซียและอยู่ทางใต้ของเกาะเวกของสหรัฐอเมริกา
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Globe-trotter)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์