แผนที่ - หมู่เกาะคุก

โลก  > โอเชียเนีย > หมู่เกาะคุก
แฟ้ม (1,253 x 1,780 พิกเซล,  File Size : 708.21 KB,  File Format : image/png)

125 x 178 พิกเซล |  313 x 445 พิกเซล |  626 x 890 พิกเซล |  939 x 1,335 พิกเซล |  1,253 x 1,780 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
หมู่เกาะคุก เป็นเขตปกครองตนเองของนิวซีแลนด์ ประกอบไปด้วยเกาะเล็ก ๆ 15 เกาะ ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 240 ตาราง
กิโลเมตร รายได้สำคัญของหมู่เกาะคุกมาจากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของประเทศ เนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังมีการส่งผลไม้ขายออกนอกประเทศอีกด้วย
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ : upload.wikimedia.org  (Author : Shaund, Aotearoa)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - หมู่เกาะคุก
แผนที่ - หมู่เกาะคุก - 3,326 x 2,656 พิกเซล - 939.46 KB - สาธารณสมบัติ
3,326 x 2,656  พิกเซล -  939.46 KB
แผนที่ - หมู่เกาะคุก - 2,859 x 2,830 พิกเซล - 586.27 KB - สาธารณสมบัติ
2,859 x 2,830  พิกเซล -  586.27 KB
แผนที่ - หมู่เกาะคุก - 2,400 x 1,811 พิกเซล - 332.74 KB - สาธารณสมบัติ
2,400 x 1,811  พิกเซล -  332.74 KB
แผนที่ - หมู่เกาะคุก - 1,676 x 1,387 พิกเซล - 393.45 KB - สาธารณสมบัติ
1,676 x 1,387  พิกเซล -  393.45 KB
แผนที่ - หมู่เกาะคุก - 1,253 x 1,780 พิกเซล - 708.21 KB - ลิขสิทธิ์ : upload.wikimedia.org
1,253 x 1,780  พิกเซล -  708.21 KB
แผนที่ - หมู่เกาะคุก - 1,179 x 1,017 พิกเซล - 358.39 KB - สาธารณสมบัติ
1,179 x 1,017  พิกเซล -  358.39 KB
แผนที่ - หมู่เกาะคุก - 1,141 x 1,017 พิกเซล - 309.08 KB - สาธารณสมบัติ
1,141 x 1,017  พิกเซล -  309.08 KB
แผนที่ - หมู่เกาะคุก - 1,000 x 745 พิกเซล - 313.98 KB - สาธารณสมบัติ
1,000 x 745  พิกเซล -  313.98 KB