แผนที่ - หมู่เกาะโซโลมอน

โลก  > โอเชียเนีย > หมู่เกาะโซโลมอน
แฟ้ม (3,000 x 2,339 พิกเซล,  File Size : 1.13 MB,  File Format : image/png)

300 x 233 พิกเซล |  750 x 584 พิกเซล |  1,500 x 1,169 พิกเซล |  2,250 x 1,754 พิกเซล |  3,000 x 2,339 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
หมู่เกาะโซโลมอน เป็นประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศปาปัวนิวกินี และเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพ ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ กว่า 990 เกาะ ซึ่งมีพื้นที่รวมกัน 28,000 ตารางกิโลเมตร
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Burmesedays)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - หมู่เกาะโซโลมอน
แผนที่ - หมู่เกาะโซโลมอน - 3,000 x 2,339 พิกเซล - 1.13 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,000 x 2,339  พิกเซล -  1.13 MB
แผนที่ - หมู่เกาะโซโลมอน - 1,890 x 1,087 พิกเซล - 123.59 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,890 x 1,087  พิกเซล -  123.59 KB
แผนที่ - หมู่เกาะโซโลมอน - 1,203 x 962 พิกเซล - 130.98 KB - สาธารณสมบัติ
1,203 x 962  พิกเซล -  130.98 KB