แผนที่ - หมู่เกาะโอลันด์

โลก  > ทวีปยุโรป > หมู่เกาะโอลันด์
แฟ้ม (827 x 591 พิกเซล,  File Size : 157.52 KB,  File Format : image/png)

82 x 59 พิกเซล |  206 x 147 พิกเซล |  413 x 295 พิกเซล |  620 x 443 พิกเซล |  827 x 591 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
หมู่เกาะโอลันด์ ( ออกเสียง /'oːland/; ) เป็นหมู่เกาะในทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 6,500 เกาะ มีเกาะฟัสตาโอลันด์ (Fasta Åland) เป็นเกาะที่ใหญ่และสำคัญที่สุด หมู่เกาะโอลันด์ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอ่าวบอทเนียระหว่างสวีเดนและฟินแลนด์
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Hshook)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - หมู่เกาะโอลันด์
แผนที่ - หมู่เกาะโอลันด์ - 6,000 x 4,000 พิกเซล - 4.38 MB - สาธารณสมบัติ
6,000 x 4,000  พิกเซล -  4.38 MB
แผนที่ - หมู่เกาะโอลันด์ - 2,000 x 2,016 พิกเซล - 747.58 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,016  พิกเซล -  747.58 KB
แผนที่ - หมู่เกาะโอลันด์ - 996 x 1,004 พิกเซล - 138.54 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
996 x 1,004  พิกเซล -  138.54 KB
แผนที่ - หมู่เกาะโอลันด์ - 827 x 591 พิกเซล - 157.52 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
827 x 591  พิกเซล -  157.52 KB