แผนที่ - เกาะกลีแปร์ตอน

โลก  > ทวีปอเมริกาเหนือ > เกาะกลีแปร์ตอน
แฟ้ม (2,070 x 1,686 พิกเซล,  File Size : 646.27 KB,  File Format : image/png)

207 x 168 พิกเซล |  517 x 421 พิกเซล |  1,035 x 843 พิกเซล |  1,552 x 1,264 พิกเซล |  2,070 x 1,686 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เกาะกลีแปร์ตอน เป็นเกาะปะการัง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก มีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ที่ 10°18′เหนือ และ 109°13′ตะวันตก เกาะกลีแปร์ตอนเป็นดินแดนของประเทศฝรั่งเศส เช่นเดียวกับดินแดนโพ้นทะเลอื่น ๆ เกาะกลีแปร์ตอนมีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร และไม่มีประชากรอาศัยอยู่
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.5  (Author : Christian Jost, Trex)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - เกาะกลีแปร์ตอน
แผนที่ - เกาะกลีแปร์ตอน - 2,070 x 1,686 พิกเซล - 646.27 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.5
2,070 x 1,686  พิกเซล -  646.27 KB