แผนที่ - เกาะเวก

โลก  > โอเชียเนีย > เกาะเวก
แฟ้ม (2,000 x 1,766 พิกเซล,  File Size : 312.71 KB,  File Format : image/png)

200 x 176 พิกเซล |  500 x 441 พิกเซล |  1,000 x 883 พิกเซล |  1,500 x 1,324 พิกเซล |  2,000 x 1,766 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เกาะเวก เป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ มีพื้นทีทั้งหมด 6.5 ตารางกิโลเมตร มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะปะการัง ใต้น้ำมีภูเขาไฟอยู่ด้วยและมีแนวปะการังรอบเกาะ เกาะเวกมีเพียงแค่บุคคลในราชการทหารสหรัฐเท่านั้นที่อาศัยอยู่ เกาะเวกมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางด้านอาหาร มีระบบโทรศัพท์ดินแดนโพ้นทะเล (OTS) มีสถานีวิทยุแต่ไม่สถานีโทรทัศน์ เกาะเวกมีสนามบินอยู่หนึ่งแห่งบนเกาะเวกแต่ไม่มีท่าเรือ เกาะเวกต่างจากบรรดาดินแดนอาณานิคมของสหรัฐในแปซิฟิกเหนือบางดินแดนเนื่องจากมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเคยเป็นสมรภูมิในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Peterfitzgerald)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - เกาะเวก
แผนที่ - เกาะเวก - 2,000 x 1,766 พิกเซล - 312.71 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,766  พิกเซล -  312.71 KB