แผนที่ - เกาะแมน

โลก  > ทวีปยุโรป > เกาะแมน
แฟ้ม (2,000 x 1,833 พิกเซล,  File Size : 879.25 KB,  File Format : image/png)

200 x 183 พิกเซล |  500 x 458 พิกเซล |  1,000 x 916 พิกเซล |  1,500 x 1,374 พิกเซล |  2,000 x 1,833 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เกาะแมน เป็นดินแดนอาณานิคมปกครองตนเองของสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ในเขตทะเลไอริช (Irish Sea) ในบริเวณศูนย์กลางของหมู่เกาะบริเตน (British Isles) ประมุขแห่งรัฐคือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในฐานะเจ้าครองนครแห่งแมนน์ (ลอร์ดออฟแมนน์ - Lord of Mann) โดยมีข้าหลวงทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เกาะแมนนี้ไม่ได้เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ แต่กิจการด้านการต่างประเทศ การป้องกันดินแดน และการบริหารระบบธรรมาภิบาลระดับสูงสุด (ultimate good-governance) ของเกาะแมนอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลสหราชอาณาจักร
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Eric Gaba)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - เกาะแมน
แผนที่ - เกาะแมน - 4,256 x 2,832 พิกเซล - 9.36 MB - สาธารณสมบัติ
4,256 x 2,832  พิกเซล -  9.36 MB
แผนที่ - เกาะแมน - 2,000 x 1,833 พิกเซล - 879.25 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,833  พิกเซล -  879.25 KB
แผนที่ - เกาะแมน - 1,475 x 1,923 พิกเซล - 1.67 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,475 x 1,923  พิกเซล -  1.67 MB
แผนที่ - เกาะแมน - 1,200 x 1,100 พิกเซล - 160.6 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 1,100  พิกเซล -  160.6 KB
แผนที่ - เกาะแมน - 1,200 x 1,100 พิกเซล - 561.37 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 1,100  พิกเซล -  561.37 KB