แผนที่ - เปอร์โตริโก

โลก  > ทวีปอเมริกาเหนือ > เปอร์โตริโก
แฟ้ม (1,300 x 1,114 พิกเซล,  File Size : 148.35 KB,  File Format : image/jpeg)

130 x 111 พิกเซล |  325 x 278 พิกเซล |  650 x 557 พิกเซล |  975 x 835 พิกเซล |  1,300 x 1,114 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เปอร์โตริโก (, ปูเอรฺ-ตอ รี-โก) หรือชื่อทางการคือ เครือรัฐเปอร์โตริโก เป็นเครือรัฐของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสาธารณรัฐโดมินิกันในภูมิภาคแคริบเบียนตะวันออกเฉียงเหนือ เปอร์โตริโกเป็นดินแดนที่เล็กที่สุดของเกรตเตอร์แอนทิลลิส มีพื้นที่รวมเกาะเปอร์โตริโก เกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง รวมทั้งกลุ่มเกาะ ได้แก่ โมนา เบียเกซ และกูเลบรา การเดินทางเข้าเปอร์โตริโกนั้นต้องใช้วีซ่าของสหรัฐอเมริกา เพราะเปอร์โตริโกถือเป็นดินแดน (territory) ของสหรัฐอเมริกา แม้จะไม่ถือว่าเป็นรัฐ (state) ก็ตาม
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - เปอร์โตริโก
แผนที่ - เปอร์โตริโก - 5,248 x 5,248 พิกเซล - 10.2 MB - สาธารณสมบัติ
5,248 x 5,248  พิกเซล -  10.2 MB
แผนที่ - เปอร์โตริโก - 4,935 x 1,765 พิกเซล - 2.7 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
4,935 x 1,765  พิกเซล -  2.7 MB
แผนที่ - เปอร์โตริโก - 4,016 x 1,509 พิกเซล - 3.41 MB - สาธารณสมบัติ
4,016 x 1,509  พิกเซล -  3.41 MB
แผนที่ - เปอร์โตริโก - 1,720 x 457 พิกเซล - 492.59 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.0
1,720 x 457  พิกเซล -  492.59 KB
แผนที่ - เปอร์โตริโก - 1,300 x 1,114 พิกเซล - 148.35 KB - สาธารณสมบัติ
1,300 x 1,114  พิกเซล -  148.35 KB
แผนที่ - เปอร์โตริโก - 1,058 x 595 พิกเซล - 88.86 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,058 x 595  พิกเซล -  88.86 KB