แผนที่ - เวสเทิร์นสะฮารา

โลก  > ทวีปแอฟริกา > เวสเทิร์นสะฮารา
แฟ้ม (2,401 x 2,871 พิกเซล,  File Size : 1.96 MB,  File Format : image/pjpeg)

240 x 287 พิกเซล |  600 x 717 พิกเซล |  1,200 x 1,435 พิกเซล |  1,800 x 2,153 พิกเซล |  2,401 x 2,871 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เวสเทิร์นสะฮารา เป็นดินแดนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดกับประเทศโมร็อกโก ซึ่งเป็นประเทศที่อ้างสิทธิ์เหนือดินแดนนี้ไว้ในครอบครอง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศแอลจีเรีย ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับประเทศมอริเตเนีย ส่วนทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นหนึ่งในดินแดนที่มีประชากรเบาบางที่สุดในโลก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบทะเลทราย เมืองใหญ่ที่สุดคือ เอลอายุน (El Aaiún) หรือลายูน (Laâyoune) ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งดินแดน

เวสเทิร์นสะฮาราอยู่ในรายชื่อดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเองของสหประชาชาติมาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1960 ในขณะที่เป็นอาณานิคมของสเปน ต่อมาเมื่อสเปนถอนกำลังออกไป ราชอาณาจักรโมร็อกโกและขบวนการเรียกร้องเอกราชแนวร่วมโปลีซารีโอ (Polisario Front) ซึ่งก่อกบฏขึ้นและจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี (Sahrawi Arab Democratic Republic, SADR) ก็เกิดความขัดแย้งกันในเรื่องการปกครองดินแดนแห่งนี้

ตั้งแต่ที่สหประชาชาติผลักดันให้มีการทำข้อตกลงหยุดยิงได้ในปี พ.ศ. 2534 พื้นที่ส่วนใหญ่ของเวสเทิร์นสะฮาราก็ถูกโมร็อกโกเข้าครอบครอง ในขณะดินแดนที่เหลืออยู่ภายใต้การครอบครองของขบวนการแนวหน้าโปลีซารีโอซึ่งมีแอลจีเรียคอยหนุนหลังอยู่ ในระดับนานาชาตินั้น ประเทศมหาอำนาจ (เช่น สหรัฐอเมริกา) จะวางนโยบายเป็นกลางต่อทั้งสองฝ่ายและให้ทั้งสองพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติ ทั้งโมร็อกโกและโปลีซารีโอจึงหาการสนับสนุนการอ้างกรรมสิทธิ์ของตนโดยรวบรวมเสียงยอมรับอย่างเป็นทางการจากรัฐในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันโปลีซารีโอได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการจัดตั้ง SADR จาก 81 รัฐ และได้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพแอฟริกา ส่วนโมร็อกโกได้รับเสียงสนับสนุนจากหลายรัฐในยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง รวมทั้งได้เข้าเป็นสมาชิกของสันนิบาตอาหรับ ตลอดสองทศวรรษหลัง การยอมรับที่มีต่อทั้งสองฝ่ายขยายเพิ่มและถดถอยลงตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Globe-trotter)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - เวสเทิร์นสะฮารา
แผนที่ - เวสเทิร์นสะฮารา - 2,401 x 2,871 พิกเซล - 1.96 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,401 x 2,871  พิกเซล -  1.96 MB
แผนที่ - เวสเทิร์นสะฮารา - 1,676 x 1,302 พิกเซล - 587.58 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,676 x 1,302  พิกเซล -  587.58 KB
แผนที่ - เวสเทิร์นสะฮารา - 1,472 x 1,304 พิกเซล - 1.73 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,472 x 1,304  พิกเซล -  1.73 MB
แผนที่ - เวสเทิร์นสะฮารา - 1,472 x 1,304 พิกเซล - 231.61 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,472 x 1,304  พิกเซล -  231.61 KB
แผนที่ - เวสเทิร์นสะฮารา - 1,318 x 1,183 พิกเซล - 778.59 KB - สาธารณสมบัติ
1,318 x 1,183  พิกเซล -  778.59 KB
แผนที่ - เวสเทิร์นสะฮารา - 1,153 x 1,111 พิกเซล - 271.39 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
1,153 x 1,111  พิกเซล -  271.39 KB
แผนที่ - เวสเทิร์นสะฮารา - 1,014 x 829 พิกเซล - 240.85 KB - สาธารณสมบัติ
1,014 x 829  พิกเซล -  240.85 KB
แผนที่ - เวสเทิร์นสะฮารา - 958 x 1,156 พิกเซล - 122.86 KB - สาธารณสมบัติ
958 x 1,156  พิกเซล -  122.86 KB