แผนที่ - แซ็งบาร์เตเลมี

โลก  > ทวีปอเมริกาเหนือ > แซ็งบาร์เตเลมี
แฟ้ม (2,430 x 1,620 พิกเซล,  File Size : 978.67 KB,  File Format : image/png)

243 x 162 พิกเซล |  607 x 405 พิกเซล |  1,215 x 810 พิกเซล |  1,822 x 1,215 พิกเซล |  2,430 x 1,620 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
แซ็งบาร์เตเลมี เป็นอาณานิคมโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บริเวณหมู่เกาะแคริบเบียนตะวันออก มีเมืองหลวงคือกุสตาวียา มีพื้นที่ 22.1 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 8,902 คน
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.0  (Author : Eric Gaba)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - แซ็งบาร์เตเลมี
แผนที่ - แซ็งบาร์เตเลมี - 3,000 x 2,008 พิกเซล - 873.86 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.0
3,000 x 2,008  พิกเซล -  873.86 KB
แผนที่ - แซ็งบาร์เตเลมี - 2,430 x 1,620 พิกเซล - 978.67 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.0
2,430 x 1,620  พิกเซล -  978.67 KB
แผนที่ - แซ็งบาร์เตเลมี - 1,727 x 1,297 พิกเซล - 791.21 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,727 x 1,297  พิกเซล -  791.21 KB