แผนที่ - โอเชียเนีย

โลก  > โอเชียเนีย
แฟ้ม (2,028 x 1,389 พิกเซล,  File Size : 1017.63 KB,  File Format : image/pjpeg)

202 x 138 พิกเซล |  507 x 347 พิกเซล |  1,014 x 694 พิกเซล |  1,521 x 1,041 พิกเซล |  2,028 x 1,389 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
โอเชียเนีย เป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มของหมู่เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก การใช้ในวงแคบ หมายถึง หมู่เกาะโพลินีเซีย (รวมนิวซีแลนด์) หมู่เกาะเมลานีเซีย (รวมนิวกินี) และหมู่เกาะไมโครนีเซีย การใช้ในวงกว้างจะรวมออสเตรเลียเข้าไปด้วย และอาจรวมถึงกลุ่มเกาะมลายู บางทีนำไปใช้ในความหมายที่รวมเอาเกาะอื่นๆ เข้าไว้ เช่น ญี่ปุ่นและหมู่เกาะอาลิวเชียน แต่พบน้อยมาก

"โอเชียเนีย Oceania" หมายถึง กลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทวีปออสเตรเลียซึ่งเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุด เนื้อที่ราว 7.7 ล้านตารางกิโลเมตร เล็กกว่าทวีปเอเชียถึง 6 เท่า ประกอบด้วย ผืนแผ่นดินที่เป็นที่ตั้งของประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และหมู่เกาะโพลินีเซีย หมู่เกาะไมโครนีเซีย หมู่เกาะเมลานีเซีย ทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนีย เป็นกลุ่มของหมู่เกาะจำนวนมากนับพันเกาะ อย่างไมโครนีเซียมีในครอบครองกว่า 600 เกาะ
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - โอเชียเนีย
แผนที่ - โอเชียเนีย - 2,987 x 2,190 พิกเซล - 3.85 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,987 x 2,190  พิกเซล -  3.85 MB
แผนที่ - โอเชียเนีย - 2,200 x 1,477 พิกเซล - 502.43 KB - สาธารณสมบัติ
2,200 x 1,477  พิกเซล -  502.43 KB
แผนที่ - โอเชียเนีย - 2,031 x 1,396 พิกเซล - 1.76 MB - สาธารณสมบัติ
2,031 x 1,396  พิกเซล -  1.76 MB
แผนที่ - โอเชียเนีย - 2,028 x 1,389 พิกเซล - 1017.63 KB - สาธารณสมบัติ
2,028 x 1,389  พิกเซล -  1017.63 KB
แผนที่ - โอเชียเนีย - 1,200 x 789 พิกเซล - 199.46 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.5
1,200 x 789  พิกเซล -  199.46 KB
แผนที่ - โอเชียเนีย - 1,181 x 1,013 พิกเซล - 1021.56 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,181 x 1,013  พิกเซล -  1021.56 KB
แผนที่ - โอเชียเนีย - 1,181 x 1,013 พิกเซล - 215.87 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,181 x 1,013  พิกเซล -  215.87 KB
แผนที่ - โอเชียเนีย - 900 x 900 พิกเซล - 450.95 KB - สาธารณสมบัติ
900 x 900  พิกเซล -  450.95 KB