แผนที่ - ประเทศมอนเตเนโกร

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศมอนเตเนโกร
แฟ้ม (1,618 x 1,987 พิกเซล,  File Size : 508.87 KB,  File Format : image/jpeg)

161 x 198 พิกเซล |  404 x 496 พิกเซล |  809 x 993 พิกเซล |  1,213 x 1,490 พิกเซล |  1,618 x 1,987 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
มอนเตเนโกร ( ออกเสียง: ; มอนเตเนโกร: มีความหมายว่า "ภูเขาสีดำ") เป็นประเทศเอกราชซึ่งตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ มีอาณาเขตจรดทะเลเอเดรียติกและโครเอเชียทางทิศตะวันตก จรดบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทางทิศเหนือ จรดเซอร์เบียทางทิศตะวันออก และจรดแอลเบเนียทางทิศใต้ มีพอดกอรีตซาเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ในอดีต มอนเตเนโกรมีสถานะเป็นสาธารณรัฐในสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย และต่อมาได้เป็นส่วนหนึ่งในสหภาพการเมืองของเซอร์เบีย-มอนเตเนโกร หลังจากมีการลงประชามติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 มอนเตเนโกรก็ได้ประกาศเอกราชในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มอนเตเนโกรได้รับการกำหนดให้เป็น "รัฐประชาธิปไตย สวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม"
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : NASA)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศมอนเตเนโกร
แผนที่ - ประเทศมอนเตเนโกร - 2,427 x 1,807 พิกเซล - 1.03 MB - สาธารณสมบัติ
2,427 x 1,807  พิกเซล -  1.03 MB
แผนที่ - ประเทศมอนเตเนโกร - 2,238 x 2,906 พิกเซล - 5.68 MB - สาธารณสมบัติ
2,238 x 2,906  พิกเซล -  5.68 MB
แผนที่ - ประเทศมอนเตเนโกร - 2,000 x 2,434 พิกเซล - 4.2 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,434  พิกเซล -  4.2 MB
แผนที่ - ประเทศมอนเตเนโกร - 2,000 x 2,147 พิกเซล - 645.11 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,147  พิกเซล -  645.11 KB
แผนที่ - ประเทศมอนเตเนโกร - 1,618 x 1,987 พิกเซล - 508.87 KB - สาธารณสมบัติ
1,618 x 1,987  พิกเซล -  508.87 KB
แผนที่ - ประเทศมอนเตเนโกร - 1,519 x 1,781 พิกเซล - 4.53 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,519 x 1,781  พิกเซล -  4.53 MB