แผนที่ - ประเทศลิทัวเนีย

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศลิทัวเนีย
แฟ้ม (1,397 x 1,523 พิกเซล,  File Size : 668.53 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 152 พิกเซล |  349 x 380 พิกเซล |  698 x 761 พิกเซล |  1,047 x 1,142 พิกเซล |  1,397 x 1,523 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ลิทัวเนีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐลิทัวเนีย ตั้งอยู่กลางทวีปยุโรป ทางฝั่งตะวันออกของทะเลบอลติก ทิศเหนือจรดลัตเวีย ทิศตะวันออกและทิศใตัจรดเบลารุส และทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดโปแลนด์และรัสเซีย (แคว้นคาลินินกราด) เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซีย
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศลิทัวเนีย
แผนที่ - ประเทศลิทัวเนีย - 3,837 x 2,843 พิกเซล - 12.21 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,837 x 2,843  พิกเซล -  12.21 MB
แผนที่ - ประเทศลิทัวเนีย - 3,037 x 2,257 พิกเซล - 1.6 MB - สาธารณสมบัติ
3,037 x 2,257  พิกเซล -  1.6 MB
แผนที่ - ประเทศลิทัวเนีย - 3,008 x 2,386 พิกเซล - 1.74 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 2,386  พิกเซล -  1.74 MB
แผนที่ - ประเทศลิทัวเนีย - 1,539 x 1,169 พิกเซล - 252.89 KB - สาธารณสมบัติ
1,539 x 1,169  พิกเซล -  252.89 KB
แผนที่ - ประเทศลิทัวเนีย - 1,397 x 1,523 พิกเซล - 638.75 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,523  พิกเซล -  638.75 KB
แผนที่ - ประเทศลิทัวเนีย - 1,397 x 1,523 พิกเซล - 668.53 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,523  พิกเซล -  668.53 KB
แผนที่ - ประเทศลิทัวเนีย - 1,095 x 821 พิกเซล - 200.5 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,095 x 821  พิกเซล -  200.5 KB