แผนที่ - เกาะคริสต์มาส

โลก  > โอเชียเนีย > เกาะคริสต์มาส
แฟ้ม (2,000 x 1,810 พิกเซล,  File Size : 531.34 KB,  File Format : image/png)

200 x 181 พิกเซล |  500 x 452 พิกเซล |  1,000 x 905 พิกเซล |  1,500 x 1,357 พิกเซล |  2,000 x 1,810 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เกาะคริสต์มาส เป็นเกาะเล็ก ๆ ในมหาสมุทรอินเดีย เป็นดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเองของประเทศออสเตรเลีย อยู่ห่างจากเพิร์ท รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 2,360 กิโลเมตร และห่างจากกรุงจาการ์ตาของประเทศอินโดนีเซียไปทางใต้ 500 กิโลเมตร

เกาะนี้มีประชากรทั้งสิ้น 1,493 คน ถูกจัดให้อาศัยอยู่ทางตอนเหนือ โดยอาศัยอยู่ในฟลายอิงฟิชโคฟ (หรือรู้จักกันในนาม "เดอะเซตเทิลเมนต์") ซิลเวอร์ซิตี กัมปง พูนซาน และดรัมไซต์ ส่วนใหญ่ของประชากรจะเป็นชาวจีน ร้อยละ 70 ชาวมาเลย์ ร้อยละ 20 และชาวยุโรป อีกร้อยละ 10 และส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 36 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 25 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 18 และลัทธิเต๋า ร้อยละ 15 ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ แต่ก็ใช้ภาษาจีน และภาษามาเลย์ สื่อสารกัน
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Ewan ar Born)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - เกาะคริสต์มาส
แผนที่ - เกาะคริสต์มาส - 3,000 x 2,513 พิกเซล - 1.12 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,000 x 2,513  พิกเซล -  1.12 MB
แผนที่ - เกาะคริสต์มาส - 2,154 x 1,891 พิกเซล - 741.77 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,154 x 1,891  พิกเซล -  741.77 KB
แผนที่ - เกาะคริสต์มาส - 2,000 x 1,810 พิกเซล - 531.34 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,810  พิกเซล -  531.34 KB
แผนที่ - เกาะคริสต์มาส - 1,049 x 968 พิกเซล - 318.36 KB - สาธารณสมบัติ
1,049 x 968  พิกเซล -  318.36 KB