แผนที่ - ประเทศกินี

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศกินี
แฟ้ม (1,398 x 1,632 พิกเซล,  File Size : 650.32 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 163 พิกเซล |  349 x 408 พิกเซล |  699 x 816 พิกเซล |  1,048 x 1,224 พิกเซล |  1,398 x 1,632 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
กินี หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐกินี เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา มีพรมแดนด้านทิศเหนือจรดกินีบิสเซา และเซเนกัล พรมแดนด้านทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือจรดประเทศมาลี ตะวันออกเฉียงใต้จรดโกตดิวัวร์ ทิศใต้จรดไลบีเรีย และตะวันตกจรดเซียร์ราลีโอน เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำไนเจอร์ แม่น้ำเซเนกัล และแม่น้ำแกมเบีย ชื่อกินี (ในทางภูมิศาสตร์แล้วเป็นชื่อที่ใช้เรียกดินแดนในเขตชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกา ตอนใต้ของทะเลทรายสะฮารา และตอนเหนือของอ่าวกินี) มีต้นกำเนิดจากภาษาเบอร์เบอร์สามารถแปลได้ว่า "ดินแดนของคนผิวดำ"
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศกินี
แผนที่ - ประเทศกินี - 3,320 x 2,486 พิกเซล - 1.04 MB - สาธารณสมบัติ
3,320 x 2,486  พิกเซล -  1.04 MB
แผนที่ - ประเทศกินี - 3,092 x 2,367 พิกเซล - 2 MB - สาธารณสมบัติ
3,092 x 2,367  พิกเซล -  2 MB
แผนที่ - ประเทศกินี - 2,527 x 1,919 พิกเซล - 1.95 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,527 x 1,919  พิกเซล -  1.95 MB
แผนที่ - ประเทศกินี - 1,398 x 1,632 พิกเซล - 628.89 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,632  พิกเซล -  628.89 KB
แผนที่ - ประเทศกินี - 1,398 x 1,632 พิกเซล - 650.32 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,632  พิกเซล -  650.32 KB
แผนที่ - ประเทศกินี - 1,137 x 841 พิกเซล - 1.33 MB - สาธารณสมบัติ
1,137 x 841  พิกเซล -  1.33 MB
แผนที่ - ประเทศกินี - 1,080 x 1,272 พิกเซล - 223.41 KB - สาธารณสมบัติ
1,080 x 1,272  พิกเซล -  223.41 KB
แผนที่ - ประเทศกินี - 1,040 x 1,120 พิกเซล - 228.13 KB - สาธารณสมบัติ
1,040 x 1,120  พิกเซล -  228.13 KB
แผนที่ - ประเทศกินี - 1,000 x 740 พิกเซล - 479.72 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
1,000 x 740  พิกเซล -  479.72 KB