แผนที่ - ประเทศไลบีเรีย

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศไลบีเรีย
แฟ้ม (1,397 x 1,736 พิกเซล,  File Size : 480.64 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 173 พิกเซล |  349 x 434 พิกเซล |  698 x 868 พิกเซล |  1,047 x 1,302 พิกเซล |  1,397 x 1,736 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ไลบีเรีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐไลบีเรีย เป็นประเทศที่อยู่ในเขตแอฟริกาตะวันตก ติดกับประเทศเซียร์ราลีโอนทางด้านทิศตะวันตก ประเทศกินีทางด้านทิศเหนือ และประเทศโกตดิวัวร์ทางด้านทิศตะวันออก มีเมืองหลวงชื่อมันโรเวียปกครองโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย

จากการสำรวจประชากรในปี 2008 มีประชากรอยู่ 3,476,608 คน และมีพื้นที่ครอบคลุม 111,369 ตร.กม. (43,000 ตร.ไมล์)
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศไลบีเรีย
แผนที่ - ประเทศไลบีเรีย - 3,037 x 2,257 พิกเซล - 2.7 MB - สาธารณสมบัติ
3,037 x 2,257  พิกเซล -  2.7 MB
แผนที่ - ประเทศไลบีเรีย - 2,728 x 2,048 พิกเซล - 1 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,728 x 2,048  พิกเซล -  1 MB
แผนที่ - ประเทศไลบีเรีย - 2,728 x 2,048 พิกเซล - 2.88 MB - ลิขสิทธิ์ : upload.wikimedia.org
2,728 x 2,048  พิกเซล -  2.88 MB
แผนที่ - ประเทศไลบีเรีย - 2,000 x 1,892 พิกเซล - 1.39 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 1,892  พิกเซล -  1.39 MB
แผนที่ - ประเทศไลบีเรีย - 1,861 x 1,949 พิกเซล - 311.13 KB - สาธารณสมบัติ
1,861 x 1,949  พิกเซล -  311.13 KB
แผนที่ - ประเทศไลบีเรีย - 1,397 x 1,736 พิกเซล - 480.64 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,736  พิกเซล -  480.64 KB
แผนที่ - ประเทศไลบีเรีย - 1,397 x 1,736 พิกเซล - 504.75 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,736  พิกเซล -  504.75 KB
แผนที่ - ประเทศไลบีเรีย - 1,000 x 1,010 พิกเซล - 176.43 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,010  พิกเซล -  176.43 KB
แผนที่ - ประเทศไลบีเรีย - 1,000 x 1,010 พิกเซล - 634.89 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,010  พิกเซล -  634.89 KB
แผนที่ - ประเทศไลบีเรีย - 713 x 703 พิกเซล - 597.69 KB - สาธารณสมบัติ
713 x 703  พิกเซล -  597.69 KB