แผนที่ - ประเทศเนเธอร์แลนด์

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศเนเธอร์แลนด์
แฟ้ม (1,200 x 1,423 พิกเซล,  File Size : 445.22 KB,  File Format : image/png)

120 x 142 พิกเซล |  300 x 355 พิกเซล |  600 x 711 พิกเซล |  900 x 1,067 พิกเซล |  1,200 x 1,423 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
"ฮอลแลนด์" หรือ "ฮอลันดา" เป็นชื่อเก่าของเนเธอร์แลนด์ สำหรับความหมายอื่นดูที่ ฮอลแลนด์ (แก้ความกำกวม)


เนเธอร์แลนด์ หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์ หรือ ฮอลันดา หรือ วิลันดา เป็นประเทศซึ่งตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตกตอนเหนือ ชื่อประเทศมีรากศัพท์มาจากคำว่า “Neder” หรือ “ต่ำ” เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของประเทศต่ำกว่าระดับน้ำทะเล เนเธอร์แลนด์ได้ปรับพื้นที่โดยการสูบน้ำออกจากทะเลสาบและทางน้ำต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ เนเธอร์แลนด์ได้สร้างเขื่อน ทางระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศประสบภาวะอุทกภัย เนเธอร์แลนด์จึงมีสิ่งก่อสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Scipius)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเนเธอร์แลนด์
แผนที่ - ประเทศเนเธอร์แลนด์ - 3,000 x 3,440 พิกเซล - 2.91 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,000 x 3,440  พิกเซล -  2.91 MB
แผนที่ - ประเทศเนเธอร์แลนด์ - 2,000 x 2,294 พิกเซล - 1.39 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,294  พิกเซล -  1.39 MB
แผนที่ - ประเทศเนเธอร์แลนด์ - 1,258 x 2,013 พิกเซล - 1.38 MB - สาธารณสมบัติ
1,258 x 2,013  พิกเซล -  1.38 MB
แผนที่ - ประเทศเนเธอร์แลนด์ - 1,200 x 1,423 พิกเซล - 445.22 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 1,423  พิกเซล -  445.22 KB
แผนที่ - ประเทศเนเธอร์แลนด์ - 888 x 1,001 พิกเซล - 879.97 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
888 x 1,001  พิกเซล -  879.97 KB
แผนที่ - ประเทศเนเธอร์แลนด์ - 888 x 1,001 พิกเซล - 150.86 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
888 x 1,001  พิกเซล -  150.86 KB