แผนที่ - ประเทศเซนต์ลูเซีย

โลก  > ทวีปอเมริกาเหนือ > ประเทศเซนต์ลูเซีย
แฟ้ม (733 x 1,036 พิกเซล,  File Size : 648.79 KB,  File Format : image/png)

73 x 103 พิกเซล |  183 x 259 พิกเซล |  366 x 518 พิกเซล |  549 x 777 พิกเซล |  733 x 1,036 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เซนต์ลูเซีย เป็นประเทศที่เป็นเกาะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลแคริบเบียน และติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก เซนต์ลูเซียเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะเลสเซอร์แอนทิลลีส (Lesser Antilles) โดยอยู่ทางทิศเหนือของประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศบาร์เบโดส และทางทิศใต้ของเกาะมาร์ตินีกของฝรั่งเศส ประเทศเซนต์ลูเซียรู้จักในนาม "Helen of the West"

เซนต์ลูเซียเป็นหนึ่งในหมู่เกาะวินด์เวิร์ด (Windward Islands) ได้รับการตั้งชื่อตามนามของนักบุญลูซีแห่งไซราคิวส์ ซึ่งเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชาวยุโรปมาเยือนเซนต์ลูเซียครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2043 มีการทำสนธิสัญญาระหว่างชนพื้นเมืองที่นี่กับฝรั่งเศส ทำให้เซนต์ลูเซียก็ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2203 ในระหว่างปี พ.ศ. 2206-2210 เซนต์ลูเซียถูกอังกฤษเข้ายึดครอง และต่อมา เกิดสงครามแย่งชิงเซนต์ลูเซียระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสทั้งหมด 14 ครั้ง จนท้ายที่สุด อังกฤษสามารถยึดครองเซนต์ลูเซียได้สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2357 เซนต์ลูเซียเริ่มใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน ในปี พ.ศ. 2467 (เริ่มเปิดให้มีการออกเสียงของประชาชนในปี พ.ศ. 2496) และในระหว่างปี พ.ศ. 2501-2505 เซนต์ลูเซียได้เข้าเป็นสมาชิกสหพันธรัฐเวสต์อินดีส ท้ายที่สุด ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 เซนต์ลูเซียได้รับเอกราช และเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพอังกฤษ ดังนั้นในวันนี้ของทุก ๆ ปีจึงถือเป็นวันหยุดสำคัญประจำชาติ นอกจากนี้วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ยังบังเอิญตรงกับวันเกิดของนักการทูตอังกฤษที่มีชื่อเสียงชื่อ ลูเซีย ลาดี (Lucia Ladi) อีกด้วย
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเซนต์ลูเซีย
แผนที่ - ประเทศเซนต์ลูเซีย - 1,912 x 3,147 พิกเซล - 4.21 MB - สาธารณสมบัติ
1,912 x 3,147  พิกเซล -  4.21 MB
แผนที่ - ประเทศเซนต์ลูเซีย - 1,693 x 3,001 พิกเซล - 862.94 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,693 x 3,001  พิกเซล -  862.94 KB
แผนที่ - ประเทศเซนต์ลูเซีย - 1,348 x 1,706 พิกเซล - 780.47 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,348 x 1,706  พิกเซล -  780.47 KB
แผนที่ - ประเทศเซนต์ลูเซีย - 1,259 x 1,923 พิกเซล - 1.35 MB - สาธารณสมบัติ
1,259 x 1,923  พิกเซล -  1.35 MB
แผนที่ - ประเทศเซนต์ลูเซีย - 733 x 1,036 พิกเซล - 648.79 KB - สาธารณสมบัติ
733 x 1,036  พิกเซล -  648.79 KB