แผนที่ - หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)

โลก  > โอเชียเนีย > หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)
แฟ้ม (3,000 x 3,583 พิกเซล,  File Size : 1.56 MB,  File Format : image/png)

300 x 358 พิกเซล |  750 x 895 พิกเซล |  1,500 x 1,791 พิกเซล |  2,250 x 2,687 พิกเซล |  3,000 x 3,583 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Globe-trotter)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)
แผนที่ - หมู่เกาะโคโคส (คีลิง) - 3,000 x 3,583 พิกเซล - 1.56 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,000 x 3,583  พิกเซล -  1.56 MB
แผนที่ - หมู่เกาะโคโคส (คีลิง) - 885 x 1,023 พิกเซล - 141.04 KB - สาธารณสมบัติ
885 x 1,023  พิกเซล -  141.04 KB