แผนที่ - ประเทศอินโดนีเซีย

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศอินโดนีเซีย
แฟ้ม (1,200 x 460 พิกเซล,  File Size : 177.69 KB,  File Format : image/png)

120 x 46 พิกเซล |  300 x 115 พิกเซล |  600 x 230 พิกเซล |  900 x 345 พิกเซล |  1,200 x 460 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
อินโดนีเซีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว , ประเทศปาปัวนิวกินีบนเกาะนิวกินี และ ประเทศติมอร์ตะวันออกบนเกาะติมอร์
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Uwe Dedering)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศอินโดนีเซีย
แผนที่ - ประเทศอินโดนีเซีย - 3,803 x 1,703 พิกเซล - 5.3 MB - สาธารณสมบัติ
3,803 x 1,703  พิกเซล -  5.3 MB
แผนที่ - ประเทศอินโดนีเซีย - 3,484 x 2,666 พิกเซล - 2.14 MB - สาธารณสมบัติ
3,484 x 2,666  พิกเซล -  2.14 MB
แผนที่ - ประเทศอินโดนีเซีย - 2,500 x 1,123 พิกเซล - 528.63 KB - สาธารณสมบัติ
2,500 x 1,123  พิกเซล -  528.63 KB
แผนที่ - ประเทศอินโดนีเซีย - 1,932 x 1,313 พิกเซล - 573.76 KB - สาธารณสมบัติ
1,932 x 1,313  พิกเซล -  573.76 KB
แผนที่ - ประเทศอินโดนีเซีย - 1,932 x 1,313 พิกเซล - 592.12 KB - สาธารณสมบัติ
1,932 x 1,313  พิกเซล -  592.12 KB
แผนที่ - ประเทศอินโดนีเซีย - 1,932 x 1,313 พิกเซล - 546.65 KB - สาธารณสมบัติ
1,932 x 1,313  พิกเซล -  546.65 KB
แผนที่ - ประเทศอินโดนีเซีย - 1,800 x 1,034 พิกเซล - 613.46 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,800 x 1,034  พิกเซล -  613.46 KB
แผนที่ - ประเทศอินโดนีเซีย - 1,492 x 670 พิกเซล - 345.05 KB - สาธารณสมบัติ
1,492 x 670  พิกเซล -  345.05 KB
แผนที่ - ประเทศอินโดนีเซีย - 1,322 x 620 พิกเซล - 266.01 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,322 x 620  พิกเซล -  266.01 KB
แผนที่ - ประเทศอินโดนีเซีย - 1,200 x 460 พิกเซล - 177.69 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 460  พิกเซล -  177.69 KB
แผนที่ - ประเทศอินโดนีเซีย - 1,191 x 501 พิกเซล - 275.08 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,191 x 501  พิกเซล -  275.08 KB