แผนที่ - เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

โลก  > ทวีปเอเชีย > เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
แฟ้ม (1,735 x 1,854 พิกเซล,  File Size : 742.59 KB,  File Format : image/png)

173 x 185 พิกเซล |  433 x 463 พิกเซล |  867 x 927 พิกเซล |  1,301 x 1,390 พิกเซล |  1,735 x 1,854 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (, เรียกสั้น ๆ ว่า มาเก๊า ในภาษาอังกฤษเขียนเป็น Macau และ Macao ,อ้าวเหมิน ; 馬交 ก็เรียก) เป็นพื้นที่บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ปกครองโดยประเทศโปรตุเกสก่อนพ.ศ. 2542 เป็นอาณานิคมของยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดในจีน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 อำนาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ย้ายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในพ.ศ. 2542 กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน

มาเก๊าได้มีบทบาทที่มีอิทธิพลต่อจีนและตะวันตกโดยเฉพาะระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ คริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้ที่อาศัยอยู่ในมาเก๊าส่วนใหญ่พูดภาษากวางตุ้งเป็นภาษาแม่ ภาษาแมนดาริน ภาษาโปรตุเกส และภาษาอังกฤษก็มีพูดด้วย โดยกว้าง ๆ ชาวมาเก๊า (Macanese) หมายถึงผู้ที่พำนักอาศัยถาวรอยู่ในมาเก๊า ส่วนในวงแคบ หมายถึง ชนพื้นเมืองในมาเก๊าที่สืบทอดมาจากชาวโปรตุเกส มักจะผสมกับชาวจีนและบรรพบุรุษชาติอื่น ๆ นอกจากสิ่งที่เหลือจากประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมแล้ว สิ่งดึงดูดใจของมาเก๊าอีกอย่างหนึ่งคือ อุตสาหกรรมการพนันและกาสิโน นักพนันจากฮ่องกงมักจะเดินทางวันเดียวไปมาเก๊า โดยมีบริการเรือโดยสารระหว่างมาเก๊าและฮ่องกงตลอดวันทุกวัน
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Globe-trotter)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
แผนที่ - เขตบริหารพิเศษมาเก๊า - 1,735 x 1,854 พิกเซล - 742.59 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,735 x 1,854  พิกเซล -  742.59 KB
แผนที่ - เขตบริหารพิเศษมาเก๊า - 1,397 x 1,737 พิกเซล - 480.17 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,737  พิกเซล -  480.17 KB
แผนที่ - เขตบริหารพิเศษมาเก๊า - 1,397 x 1,737 พิกเซล - 488.03 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,737  พิกเซล -  488.03 KB
แผนที่ - เขตบริหารพิเศษมาเก๊า - 1,110 x 1,500 พิกเซล - 245.04 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,110 x 1,500  พิกเซล -  245.04 KB