แผนที่ - ประเทศมาเลเซีย

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศมาเลเซีย
แฟ้ม (1,200 x 457 พิกเซล,  File Size : 118.55 KB,  File Format : image/png)

120 x 45 พิกเซล |  300 x 114 พิกเซล |  600 x 228 พิกเซล |  900 x 342 พิกเซล |  1,200 x 457 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
มาเลเซีย เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วนโดยมีทะเลจีนใต้กั้น ส่วนแรกคือ มาเลเซียตะวันตก อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดประเทศไทยทางรัฐกลันตัน เประ ปะลิส และเกดะห์ และติดกับสิงคโปร์ทางรัฐยะโฮร์ ส่วนที่ 2 คือ มาเลเซียตะวันออก อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียทุกส่วนของมาเลเซียตะวันออก แต่ล้อมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลามด้วยรัฐซาราวักเพียงรัฐเดียว มาเลเซียเป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียน
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Uwe Dedering)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศมาเลเซีย
แผนที่ - ประเทศมาเลเซีย - 3,008 x 1,839 พิกเซล - 1.03 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,839  พิกเซล -  1.03 MB
แผนที่ - ประเทศมาเลเซีย - 1,456 x 1,086 พิกเซล - 223.04 KB - สาธารณสมบัติ
1,456 x 1,086  พิกเซล -  223.04 KB
แผนที่ - ประเทศมาเลเซีย - 1,440 x 1,070 พิกเซล - 238.95 KB - สาธารณสมบัติ
1,440 x 1,070  พิกเซล -  238.95 KB
แผนที่ - ประเทศมาเลเซีย - 1,200 x 457 พิกเซล - 118.55 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 457  พิกเซล -  118.55 KB
แผนที่ - ประเทศมาเลเซีย - 1,200 x 457 พิกเซล - 395.78 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 457  พิกเซล -  395.78 KB