Harita - İsviçre

World  > Avrupa > İsviçre
Dosya (1,396 x 1,470 Piksel,  File Size : 312.44 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 147 Piksel |  349 x 367 Piksel |  698 x 735 Piksel |  1,047 x 1,102 Piksel |  1,396 x 1,470 Piksel

Harita - Enformasyon
İsviçre , resmî adıyla İsviçre Konfederasyonu (, CH kısaltması buradan gelir), federal otoritelerin merkezi Bern ile birlikte 26 kantondan oluşan federal cumhuriyet. Batı Avrupa'da bulunan ülkenin kuzey sınırında Almanya, batısında Fransa, güneyinde İtalya, ve doğusunda Avusturya ile Lihtenştayn yer alır.

İsviçre denize kıyısı olmayan, Alpler, İsviçre Platosu ve Jura Dağları arasında bölünen, 41.285 km2 yüzölçümüne sahip bir ülkedir. Alpler toprakların daha fazla bölümünü işgal ederken, yaklaşık 8 milyon insandan oluşan İsviçreli nüfus çoğunlukla en büyük şehirlerin bulunduğu platoda yoğunlaşmıştır. Bu şehirlerin arasında iki küresel kent ve ekonomik merkez olan Zürih ve Cenevre de vardır. İsviçre Konfederasyonunun uzun bir silahlı tarafsızlık tarihi vardır -1815 yılından bu yana uluslararası bir savaş durumu olmamıştır- ve 2002 yılına kadar Birleşmiş Milletler'e katılmamıştır. Yine de etkin bir dış politika sürdürmektedir ve sıklıkla dünya çapında barış kurma girişimlerine katılır. İsviçre aynı zamanda Kızılhaç'ın doğduğu ülkedir ve ikinci büyük BM merkezi de dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası organizasyonun ev sahibidir. Avrupa seviyesinde, Avrupa Serbest Ticaret Birliğinin kurucu üyelerindendir ve Schengen Bölgesinin bir parçasıdır – yine de dikkate değer olarak Avrupa Birliğinin ve Avrupa Ekonomik Alanı bir üyesi değildir.

İsviçre kişi başına düşen net olmayan yerli ürün bakımından dünyadaki en zengin ülkelerden biridir ve her bir yetişkin için en yüksek malvarlığına (finansal ve finansal olmayan) sahiptir. Zürih ve Cenevre sırasıyla dünyadaki ikinci ve sekizinci yaşam kalitesine sahip şehirler olarak sıralanmaktadır. Nominal (GSYİH) bakımından dünyanın on dokuzuncu, satın alma gücü paritesine göre otuz altıncı büyük ekonomisine sahiptir. Malların ihracatında yirminci, ithalatında on sekizinci sıradadır.

İsviçre dil ve kültür açısından dört ana bölgeye ayrılabilir: Almanca, Fransızca, İtalyanca konuşulan bölgeler ile Romanşça konuşulan vadiler. Bu nedenle, çoğunluğunun Almanca konuşmasına karşın ortak etnik ya da ortak dile bağlı bir İsviçre ulusundan sözedilemez. Ülkeye duyulan güçlü bağlılık duygusunun kaynağı ortak tarihsel zemin, federalizm ve doğrudan demokrasi gibi paylaşılan değerler ve kendini Alplerde yaşayanlar olarak tanımlama üzerine kurulmuştur. İsviçre Konfederasyonu'nun kurulması geleneksel olarak 1 Ağustos 1291 olarak kabul edilir ve her yıl yıldönümünde İsviçre Ulusal Günü kutlanır.
Harita - Telif hakkı
Kamu malı
Facebook
Harita - İsviçre
Harita - İsviçre - 4,088 x 2,892 Piksel - 221.87 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
4,088 x 2,892  Piksel -  221.87 KB
Harita - İsviçre - 2,919 x 1,886 Piksel - 985.09 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,919 x 1,886  Piksel -  985.09 KB
Harita - İsviçre - 2,076 x 2,096 Piksel - 1.45 MB - Kamu malı
2,076 x 2,096  Piksel -  1.45 MB
Harita - İsviçre - 2,009 x 2,097 Piksel - 748.6 KB - Kamu malı
2,009 x 2,097  Piksel -  748.6 KB
Harita - İsviçre - 1,410 x 904 Piksel - 313.27 KB - Kamu malı
1,410 x 904  Piksel -  313.27 KB
Harita - İsviçre - 1,398 x 1,469 Piksel - 610.69 KB - Kamu malı
1,398 x 1,469  Piksel -  610.69 KB
Harita - İsviçre - 1,398 x 1,469 Piksel - 738.79 KB - Kamu malı
1,398 x 1,469  Piksel -  738.79 KB
Harita - İsviçre - 1,396 x 1,470 Piksel - 312.44 KB - Kamu malı
1,396 x 1,470  Piksel -  312.44 KB
Harita - İsviçre - 1,349 x 865 Piksel - 438.75 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,349 x 865  Piksel -  438.75 KB
Harita - İsviçre - 1,349 x 865 Piksel - 384.73 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,349 x 865  Piksel -  384.73 KB
Harita - İsviçre - 1,000 x 700 Piksel - 165.01 KB - Creative Commons CC0 1.0
1,000 x 700  Piksel -  165.01 KB