Bản đồ - Papua New Guinea

Thế giới  > Châu Đại Dương > Papua New Guinea
Tập tin (1,698 x 1,260 Pixel,  Kích thước tập tin : 436.99 KB,  File Format : image/jpeg)

169 x 126 Pixel |  424 x 315 Pixel |  849 x 630 Pixel |  1,273 x 945 Pixel |  1,698 x 1,260 Pixel

Bản đồ - Thông tin
Bản đồ - Quyền tác giả
Phạm vi công cộng  (Author : CIA)
Facebook
Bản đồ - Papua New Guinea
Bản đồ - Papua New Guinea - 3,531 x 2,123 Pixel - 6.27 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,531 x 2,123  Pixel -  6.27 MB
Bản đồ - Papua New Guinea - 3,223 x 2,000 Pixel - 1.39 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,223 x 2,000  Pixel -  1.39 MB
Bản đồ - Papua New Guinea - 3,038 x 2,258 Pixel - 1.29 MB - Phạm vi công cộng
3,038 x 2,258  Pixel -  1.29 MB
Bản đồ - Papua New Guinea - 2,560 x 1,823 Pixel - 2.47 MB - Phạm vi công cộng
2,560 x 1,823  Pixel -  2.47 MB
Bản đồ - Papua New Guinea - 2,406 x 1,446 Pixel - 1.02 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,406 x 1,446  Pixel -  1.02 MB
Bản đồ - Papua New Guinea - 2,280 x 1,370 Pixel - 425.16 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,280 x 1,370  Pixel -  425.16 KB
Bản đồ - Papua New Guinea - 1,698 x 1,260 Pixel - 436.99 KB - Phạm vi công cộng
1,698 x 1,260  Pixel -  436.99 KB
Bản đồ - Papua New Guinea - 1,189 x 841 Pixel - 296.06 KB - Phạm vi công cộng
1,189 x 841  Pixel -  296.06 KB
Bản đồ - Papua New Guinea - 845 x 1,000 Pixel - 120.24 KB - Phạm vi công cộng
845 x 1,000  Pixel -  120.24 KB