Bản đồ - Greenland

Thế giới  > Bắc Mỹ > Greenland
Tập tin (1,438 x 1,584 Pixel,  Kích thước tập tin : 1.49 MB,  File Format : image/png)

143 x 158 Pixel |  359 x 396 Pixel |  719 x 792 Pixel |  1,078 x 1,188 Pixel |  1,438 x 1,584 Pixel

Bản đồ - Thông tin
dưới mực nước biển. Hầu như tất cả người dân Greenland đều sống dọc theo các vịnh hẹp (fjords) ở phía tây nam đảo chính, nơi có khí hậu ôn hoà hơn. Đa phần người dân Greenland là hậu duệ của cả người Kalaallit (Inuit) và Scandinavia và sử dụng tiếng Greenland (hay Kalaallisut) làm ngôn ngữ chính. Tiếng Greenland được hơn 50.000 người sử dụng, lớn hơn toàn bộ nhóm ngôn ngữ Eskimo-Aleut cộng lại. Một cộng đồng thiểu số Đan Mạch di cư tới đây nói tiếng Đan Mạch. Cả hai đều là ngôn ngữ chính thức, trong khi đó phương ngữ Greenland phía tây là hình thức chính thức của tiếng Greenland.

Hiện đang có cuộc tranh cãi ngoại giao về chủ quyền giữa Canada và Greenland (được đại diện trên trường quốc tế bởi Đan Mạch) về hòn đảo nhỏ Hans.

Greenland trở thành thuộc địa của Vương quốc Na Uy (Norgesveldet) từ năm 1261. Tuy nhiên, từ sau năm 1397, khi có Liên minh Kalmar, thì quyền kiểm soát Greenland trên thực tế dần dần rơi vào tay Vương quốc Đan Mạch và tới năm 1814 khi có Hòa ước Kiel thì Greenland hoàn toàn trở thành thuộc địa của Đan Mạch.

Tới ngày 5 tháng 6 năm 1953, khi Đan Mạch tu chính Luật căn bản (cũng gọi là Luật hiến pháp) thì Greenland được sát nhập thành một amt (tương đương tỉnh hạt) của Đan Mạch. Sau cuộc trưng cầu ý dân năm 1978, Greenland được Quốc hội Đan Mạch (Folketing) biểu quyết Luật số 577 vào ngày 29 tháng 11 năm 1978 trao cho quyền tự trị. Luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 1979. Nữ hoàng Đan Mạch, Margrethe II, vẫn là quốc trưởng của Greenland. Các cử tri Greenland đã lựa chọn tách khỏi Cộng đồng kinh tế Châu Âu ngay sau khi được trao quyền tự trị.

Sau gần 300 năm dưới sự cai trị của Đan Mạch,Greenland đã tiến 1 bước dài trong việc độc lập với Đan Mạch. Cuộc trưng cầu dân ý năm 2008 nhằm đề nghị nhiều quyền hạn hơn từ phía Copenhagen đã được công nhận và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 6 năm 2009. Đan Mạch vẫn giữ lại quyền kiểm soát tài chính, đối ngoại, quốc phòng nhưng sẽ giảm dần trợ cấp hàng năm và từ bỏ quyền kiểm soát tài nguyên thiên nhiên trên đảo. Người Greenland - hầu hết là người bản địa Inuit - sẽ được đối xử như người riêng biệt theo luật quốc tế.
Bản đồ - Quyền tác giả
Phạm vi công cộng  (Author : NASA)
Facebook
Bản đồ - Greenland
Bản đồ - Greenland - 1,438 x 1,584 Pixel - 1.49 MB - Phạm vi công cộng
1,438 x 1,584  Pixel -  1.49 MB
Bản đồ - Greenland - 1,280 x 958 Pixel - 148.06 KB - Phạm vi công cộng
1,280 x 958  Pixel -  148.06 KB
Bản đồ - Greenland - 1,186 x 1,500 Pixel - 177.48 KB - Phạm vi công cộng
1,186 x 1,500  Pixel -  177.48 KB
Bản đồ - Greenland - 1,181 x 1,669 Pixel - 323.24 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,181 x 1,669  Pixel -  323.24 KB
Bản đồ - Greenland - 1,000 x 1,037 Pixel - 234.13 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 1,037  Pixel -  234.13 KB
Bản đồ - Greenland - 802 x 1,042 Pixel - 267 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
802 x 1,042  Pixel -  267 KB
Bản đồ - Greenland - 489 x 800 Pixel - 136.61 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
489 x 800  Pixel -  136.61 KB