Bản đồ - Tchad

Thế giới  > Châu Phi > Tchad
Tập tin (1,036 x 1,234 Pixel,  Kích thước tập tin : 195.51 KB,  File Format : image/jpeg)

103 x 123 Pixel |  259 x 308 Pixel |  518 x 617 Pixel |  777 x 925 Pixel |  1,036 x 1,234 Pixel

Bản đồ - Thông tin
Cộng hòa Tchad (tiếng Việt: Cộng hòa Sát, tiếng Pháp: République du Tchad) là một quốc gia nằm trong lục địa của miền trung châu Phi. Tchad có biên giới với vùng Darfur của Sudan về phía Đông, Libya về phía bắc, Niger về phía Tây, Cộng hòa Trung Phi về phía Nam, và Cameroon và Nigeria về phía Tây Nam.
__TOC__
Bản đồ - Quyền tác giả
Phạm vi công cộng
Facebook
Bản đồ - Tchad
Bản đồ - Tchad - 2,500 x 3,198 Pixel - 2.03 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,500 x 3,198  Pixel -  2.03 MB
Bản đồ - Tchad - 1,574 x 2,375 Pixel - 2.59 MB - Phạm vi công cộng
1,574 x 2,375  Pixel -  2.59 MB
Bản đồ - Tchad - 1,265 x 1,922 Pixel - 1.79 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,265 x 1,922  Pixel -  1.79 MB
Bản đồ - Tchad - 1,036 x 1,234 Pixel - 195.51 KB - Phạm vi công cộng
1,036 x 1,234  Pixel -  195.51 KB
Bản đồ - Tchad - 899 x 1,349 Pixel - 308.87 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
899 x 1,349  Pixel -  308.87 KB
Bản đồ - Tchad - 899 x 1,349 Pixel - 196.65 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
899 x 1,349  Pixel -  196.65 KB